Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Delivery Policy

商品配送服務

一般商品配送服務如下:

會員可享免費送貨至只限於香港地區服務(離島、偏遠地區或禁區、外島及海灣除外)。
 • 會員購買滿$600
 • 非會員購買滿$800
如賬單總額未達優惠金額,需附加運費HKD50/單。


商品配送服務備註:
 1. 出貨時間一般3個工作天內,最長不超過7個工作天。
 2. 所有貨件寄出後,預計需要3-5個工作天才收到。
 3. 資訊僅供參考,確切運抵時間將因應不同的實際情況、貨物價值、貨品、天氣、節日(如:聖誕節、農歷新年、中秋節、國慶、及復活節)而變動。
 4. 如派件的地址為非工商或偏遠地區,有可能增加1個工作天。
 5. 郵寄地址必須為閣下可親自或委託人簽收之地址,本公司不能接受郵政信箱地址、酒店和若干受限制區域作為郵寄地址。
 6. 所有有關送貨更改事宜,請與 酮福堂客服 (wa.me/85266363423) 查詢。

不便之處,敬請原諒。